ตีเกลียวเส้นไหมแบบสาวมือ

บริการตีเกลียวเส้นไหมสาวมือด้วยเครื่องตีเกลียวแบบอัตโนมัติ เส้นไหมที่ได้จะมีความสม่ำเสมอ มีความเหนียวและแข็งแรงกว่าเส้นไหมสาวมือปกติ

ย้อนกลับ