ขึ้นเส้นยืนหัวม้วนไหม

บริการขึ้นเส้นยืนหัวม้วนไหม(เครือไหม) ทั้งเส้นยืนประเภทสีพื้นและเส้นยืนประเภทลายริ้วด้วยเส้นไหมคุณภาพสูง เหนียวทนนานเก็บได้นาน 2-3 ปี

ย้อนกลับ