SILK

Ruenmaii Heritage ทอด้วย Saren Silk ซึ่งเป็นเส้นไหมสีเหลืองคุณภาพสูงเพาะเลี้ยงโดยเครือข่าย ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หจก.เรือนไหม-ใบหม่อน
สาวด้วยเครื่องสาวอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการสาว เส้นไหมน้อยอันเป็นเทคนิคพื้นถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ ทำให้ได้เส้นไหมที่มีคุณภาพสูงเงางาม 
เมื่อทอเป็นผ้าไหมจะได้ผ้าไหมที่เนียนนุ่มไม่ยับง่าย เงางาม มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะสำหรับสวมใส่ในชีวิตประจำ